بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

کاتاهای کیوکوشین کاراته به روایت سوسای اویاما mas oyama katas


سی‌ین‌چین (Seienchin) 

سی‌ین چین یعنی فاتح و غلبه کننده بر فاصله یا حمله کننده. جنگجویان سامورایی در ژاپن فئودال اغلب به سفرهای چند ماهه می‌رفتند که در طول آن نیاز به تثبیت قدرت و روح خود در طول یک دوره زمانی داشتند. این کاتا طولانی و کند به همراهفنون زیادی است که در کیبا داچی اجرا می‌شوند. پاها معمولاً در این کاتا بسیار خسته می‌شوند. ضمناً به روح قوی هم نیاز خواهد داشت.

برای دیدن متن کامل به ادامه مطلب بروید:

کلمه‌ی سی‌ین چین را به صورت به درون کشیدن هم می‌توان معنا کرد. از طرفی دیگر معنی کلمه آن مبهم و ناشناخته است. اغلب به معنی «طوفان درون آرامش» آمده است و معنی تحت‌‌اللفظی آن «حمله به پاسگاه مرزی شورشیان» یا «عقب راندن دشمن» است که البته بستگی دارد که با چه نوع حروف الفباییچینی نوشته شود. انتخاب این اسم بیانگر لازمه غلبه فرد بر ضعف روحی و راندن هر نوع تمایل و خواسته نفسانی در مبارزه زندگانی است و شخص بایستی آن روحیه انزوا و عزلت را از خود براند.  

سی‌ین‌چین (Seienchin) 

سی‌ین چین یعنی فاتح و غلبه کننده بر فاصله یا حمله کننده. جنگجویان سامورایی در ژاپن فئودال اغلب به سفرهای چند ماهه می‌رفتند که در طول آن نیاز به تثبیت قدرت و روح خود در طول یک دوره زمانی داشتند. این کاتا طولانی و کند به همراهفنون زیادی است که در کیبا داچی اجرا می‌شوند. پاها معمولاً در این کاتا بسیار خسته می‌شوند. ضمناً به روح قوی هم نیاز خواهد داشت. کلمه‌ی سی‌ین چین را به صورت به درون کشیدن هم می‌توان معنا کرد. از طرفی دیگر معنی کلمه آن مبهم و ناشناخته است. اغلب به معنی «طوفان درون آرامش» آمده است و معنی تحت‌‌اللفظی آن «حمله به پاسگاه مرزی شورشیان» یا «عقب راندن دشمن» است که البته بستگی دارد که با چه نوع حروف الفباییچینی نوشته شود. انتخاب این اسم بیانگر لازمه غلبه فرد بر ضعف روحی و راندن هر نوع تمایل و خواسته نفسانی در مبارزه زندگانی است و شخص بایستی آن روحیه انزوا و عزلت را از خود براند.  

سوشی‌هو (Sushiho)  

سوشی‌‌هو یعنی 54 مرحله. سوشی‌هو از کلمات یوسه‌شی (Useshi) با تلفظ اوکیناوا کلمات کانچی برای عدد 54 گرفته شده و هو یعنی قدم زدن. سایر سبک‌های کاراته این کاتای پیشرفته را گوجو‌شی هو (Gojushiho) می‌نامند. این کاتا یکی از دو کاتای بسیار پیشرفته مکاتب شوریته (شمالی) است. در ضمن ممکن است یک رابطه عددی بین اسم و تعداد حرکات این کاتا در فرم اصلی‌اش وجود داشته باشد. چرا که عدد 54 تحقیقاً با فلسفه‌ی بودایی رابطه دارد.   

گاریو (Garyu) 

گاریو یعنی اژدهای خوابیده و لمیده. در فلسفه‌ی ژاپن، مرد بزرگی که در تاریکی و ابهام می‌ماند. گاریو نامیده می‌شود. اژدها بسیار قدرتمند است. اما اژدهای لمیده تا زمانی که لازم نباشد قدرت خود را نشان نمی‌دهد. ضمن این که، یک کاراته کارواقعی هیچ گاه لاف نمی‌زند، توانایی‌های خود را پهنان می‌کند و هیچ‌گاه اصل فروتنی و تواضع را فراموش نمی‌کند. همچنین در فلسفه ژاپن کلمه گاریو به مرد بزرگ اطلاق می‌شود که گمنام مانده است. این کاتا توسط «سوسای اویاما» ساخته شد. گاریو اسم مستعار «سوسای اویاما» در آن دوران آغازین زندگی کاراته‌‌شان بود. یک کاراته کای واقعی بایستی روحیه تواضع و فروتنی را در خود ایجاد کند و مانند اژدهایی که لمیده ب اشد، در عین قدرت نمی‌خواهد قدرت خود را به رخ دیگران بکشاند.   

سی‌پای (Seipai) 

سی‌پای تلفظ اوکیناوایی حروف کانجی برای عدد 18 است (به صورت جوهاچی و به زبان ژاپنی تلفظ می‌شود). این کاتا در سایر سبک‌های کاراته تحت عنوان سی‌پایت یا 18 دست نامیده می‌شود. عدد 18 از نظر بودایی‌ها یعنی 3×6 گرفته شدهاست. به طوری که 6 نماینده رنگ، صدا، مزه، رایحه، لامسه و عدالت بوده و 3 هم به منزله‌ی خوبی، بدی و صلح است. تمرینات کاتا بایستی کاملاً بر روح عجین باشد. هنگامی که بر روی کاتا تمرکز وجود داشته باشد، تمامی وجود را به خود جذب می‌کند و این توجه کامل روحی به نوبه خود بر خستگی ناشی از عملکرد فیزیکی بدن تأثیر می‌گذارد.   

اجازه دهید که به یک شکل و شمایل دیگری برای شما توضیح دهم :  

مفاهیم فلسفی کاتا kata 

کاتا از لحاظ معنی «شکل » و «فرم» است . کاتا آمیزه ایست از حرکات دفاعی وضربات دست وپا در وضعیتهای مختلف به همراه حرکت در مسیر و محورهای متعدد . تعادل بین حرکات دفاعی وضربات در انواع ایستادن به هر کاتا فرممنحصر به خود را می دهد . کاتا ابزار بسیار کار آمدی در آموزش تکنیکهای پایه و. کلاسیک و حتی مبارزه ایست . کاتا تجسم واقعی مفهوم «renma» یا همان « صیقل دائمی» است و با ممارست و تکرار حرکات (اصول دینامیکی) کاتا مرتبابهبود یافته وبه سمت تکامل پیش می رود. تمرکز روی جزئیات کاتا که لازمه تکامل آن است باعث تقویت روحیه «خود تادیبی» در فرد می شود . در حین اجرای کاتا , تعادل , جهت یابی  , تنفس و تمرکز به نحو مؤثری تقویت می گردد . بااستقرار تمرینات کاتا فرد به درجه ای می رسد که دیگر برای اجرای حرکات نیازی به تفکر به روی تک تک حرکات ندارد و در واقع اجرای کاتا از لایه های دورنی آگاهی  ذهنی بهره می برد . این مرحله ایست که پیشروان مکتب ذن از آنبعنوان «mushin» یا بی ذهنی نام برده اند .  

منشاء و ریشه کاتا  

بررسی کاتاها و ویژگی آنها راهی است بای پی بردن به منشا و تاریخ سبک کیوکوشین و جایگاه آن در بین سایر سبکها. کاتاهای کیوکوشین با توجه به منشاء و سرچشمه تولد و توسعه اشان به دو دسته کاتاهای شمالی و کاتاهای جنوبی تقسیم بندی می شوند. 

 

کاتاهای شمالی: 

این کاتاها اصالتا شبیه فرمهای سبک شوتوکان هستند و سوسای اویاما در زمانی که تحت تعلیم گی چین فوناکوشی بوده است این کاتاها را فرا گرفته است . فوناکوشی نیز این کاتاها را از روش کمپوی چینی و شورین ریو «shorin ryo» که ازسبکهای اصیل اوکیناوائی است اقتباس کرده است . از مشخصه این نوع کاتاها می توان به ایستادنهای محکم و پر قدرت و کشیده , حرکات سریع و اجرای ضربات و دفاعهای قوی اشاره نمود .  

تایک یوکوسونوایچی , نی, سان /  یانتسو / تسوکینو  

پینیان سونوایچی, نی ,سان یو, گو  /  کانکودای  /  سوشی هو  

کاتاهای جنوبی :  

این کاتاها را سوسای از تعلیماتش در سبک گوجوریو زیر نظر سونی چو sonei chu فرا گرفته . از نشانه های این نوع کاتاها , داچینهای کوتاه و محکم (سا نچین داچی) ,حرکتهای دورانی و تنفسهای عمیق (ایبوکی)می باشد. 

سانچین نوکاتا

گکی سای دای

گکی سای شو

تن شو

سایفا (سای ها)

سین چین

گاریو

سی پای

 

ذهن باز  (تایک یوکو) (taikyoku)  

تایک یوکو در اصطلاح چینی ها «تای چی»تلفظ می شود. تایک یوکو یعنی نگاه جامع به همه اطراف و نه تمرکز روی یک نقطه , ذهن باز و ذهن ابتدائی نیز می توان از آن استنباط کرد ذهنی که در حین تمرینات یا حتی در فکر تلاش و مبارزهاست چنین ذهنی تعصب از خود نشان نمیدهد و به دیدگاههای باریک و کوتاه تن در نمی دهد بلکه ذهن باز فقط به نهایت هر چیز می اندیشد.ذهن باز و پاک مبتدیان در میان آموزش و زندگی تلاش می کند و همین اخلاص موجب می گردد از پیش داوری و تنگ نظری اجتناب ورزد به همین منظور توصیه می شود به محض فراگیری کاتاهای جدید و پیچیده نباید کاتاهای پایه فراموش شود.  

(پینان) ذهن آرام    (pinan) 

ذهن صلح آمیز (پینان) در تلفظ اوکیناوائی هینان می باشد ودر حرف کانجی ژاپنی معنای صلح و آرامش را هدف خود قرار می دهد. آرامش , توازن, ذهن آرام و صلح آمیز و آرامش بزرگ در دل پینان نهفته شده است هر چند در حرکات کاتاهای پینان تکنیکهای حمله و ضربه وجود دارد ولی مقصود نهائی از اجرای این مبارزه خیالی رسیدن به سکون و آرامش ذهن و جسم می باشد . 

 

ذهن , جسم, تکنیک (سانچین)(sanchin) 

سانچین بعنوان قدیمی ترین کاتا د رکاراته شناخته شده است . از نام این کاتا مفاهیم و معانی متعددی اقتباس می شود . سانچین به معنای تضاد , جنگ و نبرد سه گانه و تضارب است در اینجا می توان به عناصر سه گانه زیر اشاره کرد: 

•  ذهن – جسم – تکنیک 

•  اعضای داخلی – سیستم گردش خون – سیستم عصبی  

•  تانتو – هارا – تاندن 

اجرای این کاتا علاوه بر تقویت توان جسمی , قوای درونی (انرژی ki) را نیز فعال می کند و از این طریق بین جسم و ذهن هماهنگی وتناسب ایجاد می کند . این کاتا همچنین به اصول ابتدائی استفاده از ایستادن, اجرای تکنیک دست و تنفس صحیحو انقباض عضلانی کمک شایانی میکند. 

 

رازپنهان  (تنشو) (tensho) 

تنشو یک تصویر اساسی از تعریف کاراته ایست که از کمپوی چینی الهام گرفته شده است .تنشو بعنوان یک تمرین رسمی و یک عنصر مرکزی در کاراته است هر فردی که با تمرین صحیح این کاتا به فهم اساسی و راز نهفته در آن پی ببرد نه تنها در مبارزه ابتکار عمل در حمله را می تواند در دست بکیرد بلکه همیشه می تواند بدوننفص در مقابل حریف از خود دفاع کند . 

دستهای روان و شعله وار و در گردش , ایستادن قدرتمند درسانچین , تنفس ایبوکی از ویژگیهای این کاتا محسوب می شود. 

تنشو از کاتاهای محبوب سوسای بوده , وی اعتقاد داشته اجرای 1000 بار کاتای تنشو دریچه ای از اسرار را به روی کاتا رو می گشاید و این رازی است که سوسای اویاما به آن دست یافته بود.

ستهای روان (شعله وار)در نبرد سه گانه (سانچین تنشو)(sanchin tensho)  

در سانچین تنشو کاتارو مفاهیم دو کاتا را همزمان با هم در هنگام اجرا درک می کند و این در زمانی است که او با توشه ای از تجربه د رسالهای تمرینات رزمی این قابلیت را (روحی- تنفسی - فیزیکی) بدست آورده تا به شکل کاملا حرفه ای اینکاتا را باتمام دشواریهایش اجرا کند . در سانچین تنشوما درس سختیها, ریاضتها و پیروزیها را با هم می آموزیم و با اجرای صحیح این فرم به پرواز روح و جسم نائل می شویم.  

راز پنهان در دایره هستی  (اِن تنشو)  (entensho) 

«روح آسمانی» یکی دیگر از مفاهیم کاتا تنشو می باشد و قدرت «یین» و «یانگ» یعنی دو دایره با انرژی تیره و روشن داخل دایره اصلی که به تکامل رسیده اند عنصر زمین و آسمان را ترسیم می کنند .ان تنشو توازن تاریکی و روشنی , دو و بازدم, در دایره هستی است زیرا فلاسفه مشرق زمین اعتقاد دارند که روش بکارگیری از انرژی کیهانی در تنفس صحیح میباشد و حرکات موزون و دورانی این کاتا با انجام تنفسهای دیافراگمی و چرخشمدور بدن راهی است برای بدست آوردن نیروی نهائی (کی).  

خلوص   (یانتسو)  (yantsu) 

نام یانتسو یاد آور حملهء ارتش چین به اوکیناوا درقرن 19 میلادی است این کلمه به معنی خلوص است و مفهومی که می توان از آن گرفت تلاش برای حفظ و نگهداری از ارزشهای اخلاقی و همچنین ایده الهاست و این بهتر از اعتماد و اطمینانبه اهداف کاذب و پوچ است .  

ضربهء سوکی (تسوکینو)   (tsukino) 

نام این کاتا معرف ماهیت تکنیکی آن است . تسوکینو کاتائی است که با ضربه های مشت اجرا می گردد البته این کلمه خوشبختی و نیک نامی نیز معنا شده, زیرا خوشبختی با انتظار بدست نمی آید, بلکه ما می آموزیم با هر ضربهء سوکی در این کاتایکی از موانع بر سر راه سعادت و نیک فرجامی فرو می ریزد. قدرت و تلاش بی وقفه و استقامت در برابر ناملایمات راه رسیدن به خوشبختی را هموار می شازد . تلاشهای پایدار با هدف غلبه بر مشکلات موجب اقبال و شانس خوب و موفقیت می شود.  

(گکی سای دای)   geki  sai dai   « قدرت مخرب»  (گکی سای شو)geki sai sho  

کوچک یا جدید : sho بزرگ : dai قدرت : sai حمله, تخریب : geki 

قدرت عظیم و شکننده شاید نام صحیحی برای این کاتا باشد . در این دو کاتا قدرت به همراه روانی و سیالیت حرکات و تحرک وتنوع تکنیکها تعلیم داده می شود. 

نرمی و انعطاف تکنیک و نهایت آن قدرت و سختی در حرکات این کاتاها جلوه ای ویژه می یابد. 

گیک سای دای و گیک سای شو قدرت را در عین روان بودن حرکت با استفاده از تکنیکهای مختلف آموزش می دهند . 

شکست دادن (سای ها)(saiha) 

سای ها را می توان به موج عظیم معنا کرد. این کلمه را همچنین می توان به «smash» نیز تعبیر کرد. مهم نیست که مشکلات چه اندازه بزرگ هستند , بلکه مهم روحیه و صبر و مقاومت در برابر ناملایمات است .پیروزی در آزمونها وآزمایشات. ضعفها را ازبین می برد و از این طریق می توان سختیها را با اطمینان خاطر پشت سر گذاشت . سای ها الهام بخش آرم i.f.k نیز می باشد.  

فلسفه اعداد بودائی (سی پای)(seipai) 

سی پای در فرهنگ بودائی ضرب اعداد6و 3 می باشد عدد 6 نعرف و نماینده رنگ , صدا , بو, حس لامسه و عدالت می باشدو عدد سه ترکیبی از مفاهیم خوبی , بدی وصلح می باشد. عدد بدست آمده در زبان ژاپنی (جوهاچی)یعنی 18 است کهبعضی از سبکها این کاتا را به این نام می شناسند. سوسای این کاتا را که به 18 دست موسوم است در نوجوانی با مهارت اجرا می نمود. 

 

اژدهای خفته (گاریو)(garyu) 

گاریو را می توان به قدرت پنهان , نهایت تواضع , شمشیر در نیام توصیف نمود. در فلسفه مشرق زمین (ژاپن) مردان بزرگ که گمنامند «گاریو»نامیده می شوند. گاریو را می توان به اژدهائی تشبیه نمود که در اوج قدرت و شکوه در گوشه ایلمیده و از قدرت خود سوء استفاده نمی کند . استاد هنرهای رزمی نیز در اوج تواضع و فروتنی آموخته های خود را در اختیار شاگردانش قرار میدهد و قابلیتهای خود را مخفی نمی کند.  

ژرفای هستی(کانکو دای)(kan ku dai) 

عظیم :dai جهان , هستی : ku مشهور , ظهور: kan 

کانکو به معنای آسمان زیباست و همچنین طلوع خورشید نیز معنی می دهد . اولین حرکت کاتا که دستها نمادی را بالای سر به نمایش می گذارند بیانگر معنی واقعی این کاتا می باشد. کانکو نگاه به آسمان , تفکر در جهان لایتناهی , سپاس از خالقبرای نعمت نفس کشی

 

Loading