بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

معانی کاتاهای سبک کیوکوشین kyokushin kata mean

در سبک کیو کوشین 6 عدد کاتای (پری) 6 عدد پری او را 5 عدد کاتای پینان 5 عدد پینان او را و 12 عدد کاتای نیمه پیشرفته و پیشرفته وجود دارد.همانطور که گفتیم هر کاتا معنی و مفهوم خاصی دارد.

1- کاتاهای پینان: پینان یک اسم اوکینا وائی است به معنی صلح آمیز وظاهراٌ منظور ابداع کنندگان آن تقویت روحیه فرهنگی در خارج از محیط های رزمی بوده است.

2- سوکینو کاتا = کاتای مشت یا ضربه مشت بسته

3- یا نتسو = چهارمین

4- تنشو = جزء کاتاهای مقدماتی کاراته و به معنی چرخش دستهااست.
برای دیدن متن کامل به ادامه مطلب بروید:


5-
سانچین نوکاتا = به معنی سه مبارزه (با سانچین داچی فرق میکند)

6-
سای های = یا سای فای معنای آخرین نقطه شکست یک کاتای پایه است.

7-
گیگ سای دای = به معنای حمله یا هجوم اصلی یا بزرگ.

8-
سی پای = به معنای 18 حرکت یک کاتای ناهاته است.

9-
گیگ سای شو= حمله یا هجوم کوچک.

10-
گاریو = اژدهای نشسته.

11-
سی ان چین = آرامش در طوفان (ناهاتا) یک کاتای پیشرفته است.

12-
کانگودای = نگاه کن به اسمان یک کاتای نیمه پیشرفته.

13-
سوشی هو= 54 حرکت یک کاتای بسیار پیشرفته است.در ابتدا هنرجویان کیو کوشین با6 عدد پری به اسامی تایکیو کاتاسون ایچ - نی وسان و گری - نوگاتاسو نوایچ - نی وسان اشنا می شوند. در عین حال بعد از چند ماه تمرین با پری کاتاهای او را ادامه میدهند.تمرین کاتای او را در پیشرفت فنون مبارزه و واکنش های دفاعی و تای ساباکی هنر جو نقش پر اهمیتی ایفا میکند.هر کاتا دارای یک بونکای می باشد.به این معنی که اجرای یک سری دفاع و تکنیک در صورت خیال مفهوم واقعی اش چگونه است.اگر یک تکنیک هیجی جودان انجام میدهیم و بلا فاصله روی داچی کیبا داچی عقب کشی می کنیم در عالم واقع چه اتفاقی می افتد که این دو حرکت را اجرا می کنیم حریف مقابل چه واکنشی نسبت به هیچی انجام می دهد که ما مجبور به اجرای تکنیک بعدی میشویم مجموعه این پندار هاو واقعیتها اساس بونکای را تشکیل میدهند . یک مربی خوب کاراته وظیفه دارد شناخت خود را از بونکای هر کاتا افزایش دهد تا بتواند کاتا را به هنرجو دقیق مفهوم نماید.یادگیری بونکا ی در درجات بالا بسیار مهم و اساسی است زیرا به عمق و دلیل واقعی حرکات به ظاهر نمایش ی کاتا پی می برند و از درون به روح اصلی کاتا نزدیک می شوند.بونکا ی را معمولا باید نزد اساتید بزرگ و بسیار با تجربه یافت.در سبک کیو کوشین کاتا ها به دو دسته تقسیم می شوند البته به دو علت:

1-
کاتا هائی که به منظور قدرت یابی و سرعت در حرکات ابداع شده ند.

2-
کاتا هائی که به خاطر ایجاد تمرکز و تعادل با کمک تنفسهای ویژه ایبوکی طراحی شده اند.در ادامه به شرح کوتاهی از چند کاتا می پردازند.گیگ سای دای = حمله بزرگ یا هجوم بزرگ
این کاتا به منظور ایجاد تمرکز و تعادل با کمک تنفسهای ویژه طراحی شده است. در اصل یک کاتای ناهاته (جنوبی) است همانگونه که گفته شد هدف اصلی از تمرین این کاتا بالا بردن قدرت حفظ تعادل لازم و جابجائی سریع مرکز ثقل بدن بدون برهم خوردن حالت بدن می باشد.تمرین تمرکز به منظور اجرای صحیح تکنیکها و جابجایی سریع و تعییر وضعیت و تغییر جهت های سریع از ویژگیهای این کاتا است. در قسمت اول کاتا شاهد اجرای سه تکنیک بر روی سه داچی هستیم یک دفاع ( سانچین ) یک حمله ( زنکو تسو) یک دفاع همراه با عقب کشتی ( کیبا داچی ) در قسمت دوم قرینه این حرکات تکرار می گردد. در قسمت سوم کاتا سه تکنیک چودان اوچی اوکه با انقباظی کامل از عضلات و انجام ایبوکی اجرا می گردد. بکار بردن نهایت قدرت و انقباض کامل عضلات از دیگر منظور های این کاتا است. مرحله چهارم در داچی زنکوتسو اجرای مایگری چودان هیجی جودان-اوراکن اورشی اوچی باری ( همگی اوی ) و پنجمین تکنیک سوکی. مرحله5 چرخش با جمع کردن پای راست ( فرار از آشی باران ) با زدن ضربه با کف پا در کیبا داچی اجرای ضربه شوتو جودان یوکو اوچی به همراه کیای ( این مرحله به سرعت عمل و تعادل بالایی برای اجرا احتیاج دارد ) اجرای زیبای این قسمت از کاتا که دو بار تکرار می شود ( بصورت قرینه ) حاکی از وجود ذاتی تعادل مرکز ثقل بدن به همراه سرعت عمل است. مرحله ششم،هفتم و هشتم تقریبأ قرینه مراحل سوم و چهارم و پنجم است. مرحله نهم کاتا بعد از اجرای شوتو، در داچی زنگوتسو با همه قدرت دوبار روبه جلو و یک بار روبه عقب ( ساگاری ) تکنیک سیکن موروتوزوکی اجرا می کنیم ( دست موافق زیر است ) این تکنیک هم یک فن تعادلی و قدرتی فوقالعاده ایست که احتیاج به تمرکز و مرکز ثقل دقیقی دارد.گاریو=اژدهای نشسته
یک اژدها در حالت نشسته هم ترسناک قوی و سمبل قدرت و آتش است، همه هیبت و روح معنوی که در فرهنگ شرق دور از اژدها وجود دارد ( در خیلی از مراسم ملی و مذهبی، آنها، اژدها را به صورت ماکت و مجسمه یا بادکنک و ماسک حضورمی دهند ) ناشی از طرز تلقی آنها از قدرت و یا سمبلی از قدرت جادویی و افسانه ای موجود در اژدهاDrugon است در دنیای افسانه دیدن اژدها، خود نیاز به شجاعت و شهامت دارد در فرهنگ خود ما نیز دیو مظهر وحشت و قدرتهای مخوف فوق بشری و شیطانی است. گاریوکاتایی با حرکت تند و سریع و در عین حال نرم است. انعطاف بدنی یک کاراته کا را هنگام اجرای کاتای گاریو می توان سنجید. این کاتا سرشار از چرخشهای سبک و پیچشهای ظریف است که تنها از یک بدن با قدرت مانور مفصلی خوب بر می آید. نقش کمر و باسن در اجرای تکنیکهای چرخشی دستها،هماهنگی موزون در آنها و ایستادن بر روی داچی کوکوتسو، تعادل زیادی را می طلبد. نرمی ولطافت و صلابت از اهداف اولیه کاتا می باشد. شاید فکر کنید اژدها سمبل قدرت و عظمت است ولی همه جای این کاتا سرشار از نرمی و لطافت می باشد. تلقی بنده اینست، اژدهایی که نشسته است در عین آرام بودن سرشارازعظمت و ابهت می باشد و حرکات نرم و سریع کاتای گاریو باید نشانی از عظمت و قدرت را به بیننده القا کند.تکیه اصلی در کاتای گاریو برروی داچی های کوتاه با استقرار سبک ( نکواشی داچی

)
وتمرین برای حفظ تعادل است. استفاده بجا از چرخش کمر به هنگام اجرای تکنیک کاکه اوکه نیز تمرینی برای بالا بردن تمرکز مرکز ثقل است. دو نقطه عطف کاتا دارد که اوج تعادل یک رزمی کار را نمایان می سازد. یکی هنگام چرخش مواش گری و اوشیرواورامواشی و برگشت روی داچی نکواشی داچی و اجرای کاکه اوکه است و دیگر هنگام چرخش و پرش از نکواشی داچی به کاکه داچی و بدنبال آن پرش به بالا و چرخش به پشت و فرود روی کاکه داچی نشسته و جوجی گدان اوکه و چرخش بر روی کوکو تسواداچی نشسته است. واقعأ قدرت مانور و تعادل بدنی لازم یک مبارزه گر کاراته رااز چگونی اجرای کاتای گاریو توسط او می توان فهمید تکنیک کاکه اوکه و وسرعت عمل در اجرای آن به فراوائی در جای جای کاتا وجود دارد.تا ی کیوکو
هر سه کاتای فوق توسط مرحوم فوناگوشی گیچین ابداع شده اند و منظور اصلی از تمرین این کاتا توجه و بدست آوردن مهارت بر روی داچی های کوکوتسووزنکتسو می باشد. این دوداچی تشکیل دهنده داچی های بسیار زیاد در کاتاهای دیگراند و جزو داچی های پایه می باشند. همینطور اجرای مای گدان باران و کیاکوسیکن زوکی چودان و جودان در تای کیوکوهای ایچ و اوچی او که در تایکیوکوسان نیز از جمله تکنیکهای ابتدائی و اصلی کاتا ها – کیهانها و کمیته ها به شمار می روند. زمان مناسب اجرای این کاتاها برای یک مبتدی 30 ثانیه یکنفر شودان18 ثانیه و یک دان سه 12 ثانیه می باشد. نحوه استقرار پاها و حرکت به جلو و چرخش از جمله اهداف اولیه اجرای این کاتاها هستند.سانچین= به معنای سه مبارزه است

شاید چون در سه جهت حرکت می کنیم چنین معنی می دهد. داچی در این کاتا، سان چین است که ایستادنی محکم و استوار وغیر قابل نفوذ می باشد. و هدف آن افزایش قدرت بدنی و تقویت دیافراگم با هماهنگی دم وبازدم ریه هاست حرکات در کاتا به تدریج و آرام با قدرت بسیار زیاد انجام می گیرد به طوریکه در انتهای کاتا کاراته کا بایستی خیس عرق شده باشد هنگام اجرای هر تکنیک دست عمل بازدم شروع و در انتهای تکنیک با توقف دست هوای درون ریه بایستی خالی شده باشد. زمان لازم جهت اجرای هرحرکت 5 ثانیه است البته دو چرخش 180 درجه بر روی داچی سان چین و دو عقب کشی ( ساگاری ) همراه با مواشی او که از این تقسیم زمانی مستثنی هستند و با حد اکثر سرعت اجرا می شوند در این کاتا هیچ تکنیکی با پا اجرا نمی شود و تکیه اصلی بر روی سیکن زوکی است دقت در روش تنفسی ایبوکی و تمرین بر روی آن با استقرار محکم بر روی سان چین و فشار وارده دیافراگ از اصلی ترین اهداف این کاتا به شمار می رود.این کاتا بیانگر قدرت – نیروی سفتی و سختی در عین آرامش است.یعنی نمایشی از قدرت درونی یا چی کاتا رو است که از درون تاندن نشات گرفته و به همه اندامهای بدن گسترش پیدا می کند دراین حالت بدن کاراته کار بمانند تخته سنگی محکم است طوری که حتی می توان روی بدنش چوب شکست.تنشو= چرخش دست
داچی اصلی در کاتا – سانچین ( ساعت شنی ) می باشد. اصولا این اسقرار نشان ازقدرت و نیروی فراوان دارد سانچین ایستادنی استوار و محکم و غیرقابل نفوذ است درعین این منظور اجرای چرخشی دستان به سرعت و توقف دست دفاع کننده با نقطه تهاجمی در انتهای تکنیک مقصود نظر است. دفاع در این کاتا با کف دست پاشنه دست تی شو و مچ ( کوکن ) می باشد. یعنی تکنیکهای دفاعی دست باز .هدف دیگر این افزایش قدرت بدنی و تقویت دیافراگم است که این هر دو درنهاد داچی سان چین وجود دارد.دقت بر روی روش تنفسی ایبوکی و هماهنگی آن با حرکات دفاعی دست و دم و بازدم نیاز به تمرکز جدی هنگام اجرا دارد عمل بازدم با شروع حرکات تکنیک دست شروع و با توقف ناگهانی در انتهای مسیر تکنیک کلیه هوای ریه خالی سپس عمل دریافت اکسیژن با جمع کردن سریع دست در لحظه کوتاه انجام می شود. زمان دم 1/2 زمان باز دم خواهد بود.سای های یا سای فا ( آخرین نقطه شکست ) :یک کاتای پایه برای هنر جویان کمربند سیاه است که بر محوریت حمله استوار شده است. این کاتا فاقد هر گونه تکنیک دفاعی می باشد کلیه تکنیک ها در انجا هجومی هستند معنی و منظور معنوی کاتا شاید این باشد در آخرین نقطه و مرحله مردانه و بمانند یک سلحشور با ایمان به دشمن هجوم آورند و تسلیم نشد همه تکنیکهای کار بردی در سای ها فنون حمله بسیار موثرهستند که به نقاط حساس حریف ضربه وارد می کند ( به سر- شقیقه- زیر چانه – آبگاه و پیشانی ) با گرفتن سر و ضربه زدن به آن گرفتن دست و ضربه به پیشانی. منظور نهایی اجرای ضربات بسیار کاری با قوت تمام است کیمه عالی و سرعت زیاد لازمه وجودی این کاتا می باشد تمرین بر روی سرعت زیاد اصابت تکنیکها و چرخش ها مدنظر است. ریتم کلی ضرباهنگ کاتا از دید ناظر خارجی همانند مبارزه یک جنگجوی تنها در محاصره نیروهای دشمن است که با دلیری بسیار و قدرت مافوق تصور در انتها ضربان قلب کاتارو بایستی به حدود 160 ضربه در دقیقه رسیده باشد.

Loading