بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

اعداد شمارشی وتلفظ kyokushin counts numbers

ایچی

یک

1

نی

دو

2

سان

سه

3

شی (یون)

چهار

4

گو

پنج

5

روکو

شش

6

شی چی (نانا)

هفت

7

هاچی

هشت

8

کیو

نه

9

جو

ده

10

نی جو

بیست

20

سان جو

سی

30

یون جو

چهل

40

یون جوگو

چهل و پنج

45

کیوجو

نود

90

Loading