بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

ضربات صحیح و خطا با تصویر true and false movements


برای دیدن ادامه تصاویر به ادامه مطلب بروید:Loading