بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

تکنیکهای پا kyokushin feet techniques

تکنیکهای پا


1- مایی گری                      2- مواشی گری

3- اوچی مواشی                   4- سوتومواشی

5- کاکاتوگری                     6- مایی که اگه


برای دیدن ادامه تکنیکها به ادامه مطلب بروید...


7- هی زاگری                     8- کین گری

9- کانستوگری                    10- یوکوگری

11- یوکوکه آگه                   12- اوشیروکنگری

13- اورامواشی                   14- اوشیرواورامواشی

15- جودان اوچی هایسوگوگری  16- کین گری

17- اورشی کاکاتوگری           18- گایتن گری

19- قیچی کمر                    20- اوشیروگری

21- اوشیرواوچیمواشی            22- اوشیروسوتومواشی

23- آشی بارای                    24- سونی اوکه

 

1- تکنیکهای پا نیز همانند فنون دست قابل اجرا در سه قسمت بالا وسط و پایین می باشند.

2- تکنیکهای پا به صورت پرنده توبی (پرشی) نیز قابل اجرا هستند.

یک هنرجوی کاراته بایستی بتواند کلیه فنون را در مدت زمان لازم فراگیرد . بسیاری از این فنون صرفا محدود به درجات بالا و جزء تکنیکهای پیشرفته می باشند  .

قالب تکنیکها در دو حالت - اوی وکیاکو مورد مصرف دارند.

 

Loading