بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

بهترین روش برای یادگیری یک کاتا و اهداف آن best way to learn kat

1- حرکت پاها و چرخشها را بیاموزید.

2- حرکت دستها را یاد بگیرید.

3 -حرکات پاها و دستها را تواماٌ یاد بگیرید.

برای دیدن ادامه متن به ادامه مطلب بروید:

4 -بتدریج روشهای تنفش (دم و بازدم) تمرکزها را در هر قسمت کاتا بیاموزید.کاتا را تکمیل و به حد کمال برسانید.موقع کیای را یاد بگیرید.

5 -در هر با ر تمرین حد اقل سه بار پشت سر هم یک کاتا را اجرا کنید.

هر کاتا دارای دو هدف می باشد.

1-اهداف فیزیکی تمرینات کاتا

علاوه بر افزایش دانش تکنیکی شخص، کاتا از نظر  پرورش جسمی دو هدف دارد. اول تقویت استخوانها وماهیچه ها برای حداکثر کارایی بیو مکانیسم شخصی. هدف دوم پرورش حرکت و انعکاسهای سریع و واکنش سریع در وضعیت دفاع از خود.

2-اهداف متا فیزیکی تمرینات کاتا

درتمرینات کاتا کیفیت های غیر فیزیکی نیز وجود دارند که باید به آنها توجه بسیار کرد تکامل ذهن و روان. فروتنی و تواضع، کاتا با تعظیم شروع و بعد از اجرای هر کاتا احترام انجام می گیرد. ( با تعظیم کردن ) کاراته کا حرکات خود را در یک وضعیت آرام و آماده نبرد که در عین حال از هوشیاری کامل برخوردار است شروع می کند. مرکز جاذبه و یا تاندن نقطه قدرت و تمرکز می شود و در این حالت کاراته کا کاملأ آماده مبارزه می شود.

Loading