بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

بیوگرافی استادان بوئین زهراbz kyokushin karate kai biography

بیوگرافی شیهان محمد علی مرادی.........


بیوگرافی شیهان مجید قربانی.....( رئیس هیات کاراته بوئین زهرا)


برای دیدن ادامه بیوگرافی به ادامه مطلب بروید....

شیهان محمد علی مرادی(بنیانگذار کارته در استان قزوین وشهرستان بوئین زهرا):

ایشان کمربند مشکی دان 5 در رشته کیوکوشین کای کاراته در سال 1331 در شهرستان بوئین زهرا متولد شدند.

ایشان فعالیتهای ورزشی خود را در نزد استاد یوسف شیرزاد در شهر تهران اغاز نمودند.

سرانجام پس از 4 سال تمرین مداوم نزد استاد یوسف شیرزاد اقدام به تاسیس باشگاه شهید چمران نمودند.

با وجود سختی در رفت و امد از بوئین زهرا تا تهران ایشان بطور منظم و باعلاقه بسیار در کلاسهای استاد شیرزاد شرکت می نمودند و یکی از شاگردان ارشد استاد شیرزاد به همراه شیهان اشوری.شیهان همایونپور.شیهان روشنائی.شیهان محمدی و شیهان حنائی بودند.

شیهان مرادی در سال 1363 از طرف فدراسیون کاراته به تیم ملی ایران برای اعزام به مسابقات  ژاپن دعوت شدند و در مسابقات کیوکوشین کای کاراته ژاپن شرکت نمودند.

ایشان تمرینات خود را همراه با فعالیت های کاری خود در تهران در بوئین زهرا(بعنوان مربی) نیز ادامه میدادند.

ایشان پس از دریافت گواهینامه مربیگری درجه یک از فدراسیون کاراته ایران در سال 1363 بطور جدی به پرورش جوانان استان قزوین بالاخص شهرستان بوئین زهرا پرداخت.

ایشان کلاسهای مربیگری  را زیر نظر پروفسور پیرلویچی اسکری رئیس کمیته فنی کاراته اروپا و نائب رئیس کمیته فنی فدراسیون جهانی کاراته به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربیگری توسط پیرلویچی اسکری و حبیب ا...ناظریان ریاست فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران شدند.(خرداد1377)

ایشان در اسفند ماه سال 1379 کلاسهای مربیگری را زیر نظر کانچو یوشیکازد ماتسوشیما رئیس سازمان جهانی کیوکوشین کاراته ادامه داد و موفق به دریافت گواهینامه درجه یک ملی شدند

از افتخارات شیهان مرادی:

از تلاشهای ایشان در این رشته ورزشی میتوان به اموزش شاگزدان  در طی 30سال  حدودا"اموزش 3000 هنرجو کاراته کای نام برد (حدود 300 کاراته کای کمر بند مشکی –بالغ بر 15 کاراته کار دان 4 

25 هنرجو دان3 

50 هنرجو دان 2 

210 هنر جو دان یک نام برد)

 در سال 1365 کسب مقام دوم تیمی در مسابقات کشوری کیوکوشین کای کاراته در تهران 

در سال   1366کسب مقام سوم تیمی و دوم انفرادی در اصفهان (ابوالفضل رضائی)

در سال  1367کسب مقام دوم کشوری و اول کشوری در مشهد(رضا کشاورز)

در سال 1368کسب مقام اول تیمی و مقام اول کشوری(جعفر فرج پور)

در سال 1369کسب مقام دوم تیمی و مقام دوم انفرادی کشوری در همدان(محمد کاتوزی)

در سال 1370کسب مقام اول تیمی و اول انفرادی کشوری در اصفهان(رضا کشاورز)

ریاست هیئت کاراته شهرستان بوئین زهرا در دو دوره

در سال 1384کسب مقام دوم پیشگسوتان شیها مرادی در مازندران

در سال 1389کسب مقام سوم پیشگسوتان شیهان مرادی دروزن ازاد در تهران

در سال 1387نماینده سبک ایچی گی کیوکوشین کای کاراته

دریافت تقدیرنامه از طرف رئیس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران جناب اقای سمندر

دریافت تقدیر نامه از طرف استاد یوسف شیرزاد بنیانگذار کاراته ایران

دریافت تقدیرنامه از طرف شیهان محمدی نماینده سازمان جهانی و مسئول سبک کیوکوشین ایچی گی در ایران

دریافت تقدیرنامه از طرف جناب اقای اشوری دبیر فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران

دریافت تقدیرنامه از طرف مهندس چمران به پاس زحمات و تلاشهای ایشان در امر ورزش

دریافت تقدیرنامه از طرف سید عباس احمد پناهی رئیس هیئت کاراته استان تهران

دریافت تقدیرنامه از طرف استاد یوسف شیرزاد انجمن کیوکوشین کای کاراته ایران

دریافت تقدیرنامه از طرف محسن کاتوزی مسئول تربیت بدنی بوئین زهرا

دریافت تقدیرنامه از طرف حبیب ا...ناظریان رئیس فدراسیون کاراته ایران

انتصاب شیهان مرادی به ریاست عالیه کیوکوشین کای کاراته ماتسو شیما توسط اقای محسن اشوری عضو هیئت رئیسه سازمان جهانی و رئیس کیوکوشین کاراته ایران و خاورمیانه


شیهان مجید قربانی:(رئیس هیات کاراته بوئین زهرا)

ایشان کمربند مشکی دان 5 رشته کیوکوشین کای کاراته در سال 1346 در شهرستان بوئین زهرا متولد شدند.

ایشان فعالیتهای ورزشی خود را ابتدا در سال 1358 در سن 12 سالگی نزد استاد بشکوئی کشتی را اغاز کرد.

در سال 1359 به رشته کیوکوششین کای کاراته شهرستان بوئین زهرا نزد شیهان محمد علی مرادی  اغاز به ورزش نمود.

طی 3 سال تمرینات مداوم و طاقت فرسا در باشگاه شهید چمران بوئین زهرا توسط شیهان مرادی به انجمن کیوکوشین کاراته ایران در تهران معرفی شدو زیر نظر استاد یوسف شیرزاد در ازمونهای مربوطه به کمربند مشکی دان یک نایل گردید و همچنان در باشگاه شهید چمران بوئین زهرا و باشگاه تهران پارس به فعالیت های خود در این این سبک ورزشی ادامه میداد.

به همراه یک تیم هفت نفره بوئین زهرا  در چندین مسابقات کارته استانی و کشوری فستیوالهای کارته شرکت نمودندو به مقامهای اول و دومی تیمی دست یافتند و طی این سالها مربیگری را اغاز کرد.

از فعالیتهای مربیگری ایشان میتوان به 8 سال مربیگری در باشگاه شهید چمران شیهان مرادی و 2 سال در باشگاه شهید چمران دو و 3سال در باشگاه شیرودی و 14 سال در تربیت بدنی شهرستان بوئین زهرا زیر نظر هیئت کارته استان نام برد.

ایشان مدت 14 سال دبیر مسئول کمیته انظباطی و مسئول کمیته ازمون هیئت کارته شهرستان بوئین زهرا بوده اند.

از طرف اداره کل تربیت بدنی استان قزوین 3سال به ریاست هیئت کنگ فو شهرستان بوئین زهرا  منصوب شدند.

در تاریخ 27/2/1380 زیر نظر شیهان مسعود همایونپور نماینده سازمان جهانی و مسئول سبک کیوکوشین کای کاراته ایران و حبیب ا... ناظریان  رئیس فدراسیون کاراته  جمهوری اسلامی ایران گواهی فنی و عملی مربیگری را اخذ نمود.

ایشان در سال 1383 موفق به دریافت گواهینامه مربیگری ملی از طرف معاون رئیس جمهور ریاست سازمان تربیت بدنی کشور اقای مهندس علی ابادی و علیرضا سمندر ریاست فدراسیون کاراته کشور شدند.

از دیگر افتخارت استاد  مجید قربانی:

در تاریخ 13/10/81دریافت تقدیرنامه  از طرف حبیب ا... ناظریان رئیس فدراسون کاراته دو ایران و نائب رئیس کاراته اسیا و رئیس فدراسیون غرب اسیا و شیهان محسن آشوری نماینده سازمان جهانی و رئیس سبک کیوکوشین کاراته ایران و ریاست خاور میانه

دریافت تقدیرنامه به پاس شجاعت و رعایت کامل عدالت در امر قضاوت در مسابقات توسط شیهان مسعود همایون پور نماینده ارشد و رئیس سبک کیوکوشین کاراته دو ماتسوئی ایران

دریافت تقدیر نامه از طرف مهندس پاشا مدیر کل تربیت بدنی استان قزوین

دریافت تقدیرنامه از طرف شیهان سلیمان تجدد نماینده کیوکوشین کاراته استان قزوین

دریافت تقدیر نامه از طرف رئیس تربیت بدنی بوئین زهرا اقای شهرام ثامی به خاطر فعالیت شایسته در امر ورزش

دریافت تقدیر نامه از طرف رئیس تربیت بدنی بوئین زهرا اقای ابوالفضل نادری در امر برگزاری باشکوه مسابقات چندجانبه شهرستان

دریافت تقدیر نامه از طرف رئیس تربیت بدنی بوئین زهرا اقای حجت ا... یوسفی به خاطر گسترش ورزش شهرستان بوئین زهرا

دریافت تقدیر نامه از طرف رئیس تربیت بدنی بوئین زهرا  به خاطر قضاوت عادلانه در مسابقات و دریافت چندین تقدیرنامه از طرف هیئت کاراته شهرستان بوئین زهرا

Loading