بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

بوئین زهرا دهکده کیوکوشینbouin zahra kyokushin Village


بوئین زهرا

دهکده کیوکوشین

(استاد یوسف شیرزاد)


شهرستان بوئین‌زهرا یکی از شهرستانهای استان قزوین ایران است. مرکز این شهرستان، شهر بوئین‌زهرا است و دارای شش بخش مرکزی، آبگرم، آوج، دشتابی، رامند و شال و نیزچهارده دهستان و ۳۲۰ آبادی دارای سکنه‌است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۵۵٬۸۸۹ نفر بوده است.

این شهرستان با وسعتی حدود ۵۹۸۸ کیلومتر مربع از شمال به شهر قزوین واز جنوب به استان مرکزی و همدان و از شرق به استان تهران و از غرب با شهرستان تاکستان هم مرز است. در بو.ئین زهرا از سال ۱۳۶۱ کیوکوشین کاراته شروع به فعالیت دارد و تاکنون موفق به کسب مقامهای کشوری و استانی در کاتا و کمیته شده است.

Loading