بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

مفهوم واقعی اوس در کیوکوشین kyokushin ous mean

مفهوم واقعی اوس در کیوکوشین

تمرینات کلاسهای کیوکوشین بامراسم احترام وذن آغازمی شود دراین مراسم همه افراد کلاس به ترتیب درجه می ایستند وبا فرمان(سی زا) که توسط استاد کلاس گفته می شود دو زانو روی زمین نشسته ودستها رامشت کرده به روی پهلوی بدنشان قرارمی دهند وبافرمان دیگر(ماکسو) توسط فرد ارشد چشمها را می بندند
برای دیدن ادامه متن به ادامه مطلب بروید..

درمدت بسته بودن چشمها هنرجوباید سعی کند به یک موضوع خاص فکرکند وافکار اضافی رااز ذهنش بیرون کندتا درطول جلسه تمرین باآمادگی کافی بتواند فارغ از هرفکر وخیالی آموزش ببیند بعدازچند ثانیه که در دوره های بالا تا چند دقیقه هم می تواند طول بکشد بافرمان مجدد (هی ماکسو)به معنی چشمها بازهمگی چشمها راباز می کنند دستها رامشت کرده روی زمین قرارمی دهند خم شده واحترام می گذارند به روح معنوی کلاس سپس استاد کلاس به سوی هنر جویان می چرخد ودر همان حالت نشسته به فرمان ارشد ترین فرد کلاس همگی خم شده وبه استاد با ادای کلمه(اوس) احترام می گذارند.

بعدازتمام شدن مدت زمان تمرین درپایان کلاس نیز همین مراسم تکرارمی گردد وبا این تفاوت که قبل از بستن چشمها(ماکسو)سوگند نامه کیوکوشین (متن آن درهمین جزوه موجود است) توسط ارشد کلاس خوانده می شود وهمزمان همه هنرجویان آنرا تکرار می کنند.
هنگام ورود به کلاس هر فرد بایستی دستهایش راکه مشت گره کرده شده است رابه صورت ضربدری از بالا به پایین بیاورد وبااندکی خم شدن ادای احترام به فضای کلاس (دوجو)کند اگر شخصی دیرهنگام به جاسه تمرین برسد بایستی پشت به کلاس دو زانو ودستها به پهلوبنشیند تااستاد به او اجازه ورود به کلاس و تمرین را بدهد طول مدت هر جلسه تمرین از ابتدا تا انتها5/1ساعت (90دقیقه)است که براساس سیستمهای علمی : هوازی - فسفاژن - یا اسید لاکتیک صورت میگیرد.
کلیه مربیان کیو کوشین کاراته علاوه بر سالها تجربه علمی و دارا بودن اطلاعات علمی ملزم به گذراندن دوره های ویژه مربیگری زیر نظر اساتید دانشگاه و سازمان تربیت بدنی می باشد تا با اصول جدید و روز علم تربیت بدنی آشنا و آگاه باشند.معمولا کلاسهای کیوکوشین کاراته به گونه ای است که هنرجویان هنگام ترک آن احساس لذت وافر و نشاط بی حد می کنند که این حالت مفرح تا جلسه بعد آنها را سر حال و پر انرزی نگاه می دارد.
توجه : هنرجو ملزم به رعایت قوانین کلاس و احترام گذاشتن به درجه مافوق خود می باشد. در کلاس کیو کوشین همه افراد در هر رده سنی و موقعیت اجتماعی بایستی پابرهنه بدون هیچ وسیله اضافی از قبیل ساعت، انگشتر و عینک و ... و با لباس مخصوص کاراته (گی) که کمر بند روی آن بسته شده است حضور داشته باشند و تنها تفاوت افراد در کلاس رنگ کمر بند آنها است که حاکی از میزان تجربه و طول سالیان تمرین می باشد. رده های مختلف در کیو کوشین عبارت است از ده کلاس زیر کمر بند سیاه از کیو 10

Loading