بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

اسامی مربیان و داوران شهرستان بوئین زهرا


  


ردیف

نام و نام خانوادگی

تولد

درجه مربیگری

داوری

1

مجید قربانی

1346

3 ملی

---

2

حسین سلطانی

1343

3 ملی

---

3

محمد علی مرادی

1331

1 سبکی

---

4

حکمت اله ملکی

1340

3 ملی

---

5

سلیمان عرفانیان

1348

3 ملی

---

6

محمد قموشی

1363

3 ملی

JB 2

7

علی قموشی

13661

3 ملی

JC 3

9

محرم قاجاری

1318

1 ملی

---

10

محمود رضا اردیخانی

1360

3 ملی

JC 3

12

سلیمان تجدد محمدعلیخانی

1320

1 ملی

---

13

حمیدرضا فرج پور

1345

سبکی

---

14

جواد فصیحی رامندی

1364

---

---

15

احمد احمدزاده زنده  دل

1348

---

---

16

مهراد امیرانی

1351

---

---

Loading