بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

اسامی قهرمانان سال 1393 شهرستان بوئین زهرا

1

علی قموشی رامندی مدال برنز تیمی - آذربایجان غربی ( تات کای )

2

علیرضا قموشی مدال برنز کمیته انفرادی - آذربایجان غربی ( تات کای )

3

محمدیاسین امیری پور مدال طلا نونهالان شیتوریو وزن 30- تهران 14/6/93

4

حسین اولیایی مدال برنز نوجوانان شیتوریو وزن 55- تهران 14/6/93

5

مجتبی فخریان مدال برنز نوجوانان کیو کوشین کشوری وزن 35- تهران 20/6/93

6

محمد قموشی رامندی مدال نقره بزرگسالان کشوری کرمانشاه - 20/6/93

7

حسین لامعی مدال نقره جوانان کشوری کرمانشاه 20/6/93

8

مهدی رامندی نیکو مدال نقره نونهالان کرمانشاه 20/6/93

9

رامین قریشی مدال برنز - نونهالان کرمانشاه 20/6/93

10

مهدی فصیحی مدال برنز - نونهالان کرمانشاه 20/6/93

11

متین فصیحی مدال برنز - نونهالان کرمانشاه 20/6/93

12

حامد قریشی مدال برنز - نونهالان کرمانشاه 20/6/93

13

علیرضا قموشی مدال برنز - نونهالان کرمانشاه 20/6/93

14

محمد فصیحی مدال برنز - نونهالان کرمانشاه 20/6/93

15

حمیدرضا سیفی مدال نقره جام رمضان استان تیرماه 93

16

حسین رجبی مدال برنز - جام رمضان استان تیرماه 93

17

رضا بیژنی راد مدال برنز - جام رمضان استان تیرماه 93

18

مهدی فخریان مدال طلا کیوکوشین کشوری تهران وزن 80- 28/9/93

19

رضا مرادی مدال برنز - کیوکوشین کشوری تهران وزن 80+ 28/9/93

20

حسن مریخی مدال طلا دانشجویان کشور کرمان وزن 84+

21

علیرضا غلامی - مدال طلا دانشجویان کشور کرمان وزن 70-

22

فرشید حیدری - مدال نقره دانشجویان کشور کرمان وزن 75-

23

رضا کاکاوند - مدال نقره انفرادی کاتا دانشجویان کشور کرمان

Loading