بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

قهرمانی کیوشین توسط کاراته کاران بویین زهرا

قهرمانی کیوکوشین کارته توسط کارته کاران بویین زهرا 


در مسابقات کشوری کاراته ایچی گگکی 5تن از کاراته کاران کاراته بوئین زهرا حضور داشتند.سطح مسابقات بسیار بالا بود که کاراته کاران بوئین زهرا توانستند 2 مقام در سطح کشور کسب کنند.سن سی مهدی فخریان توانست با نمایش قدرت خود در مسابقات به مقام اول مسابقات کشوری دست یابد و جواز شرکت در مسابقات جهانی ژاپن را کسب نماید و سن سی احمد مرادی نیز توانست مقام سومی این دوره از مسابقات را کسب نماید.

با تشکر فراوان از هیئت کاراته بوئین زهرا شیهان مجید قربانی

Loading