بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

کیوکوشین کاراته بوئین زهرا

استاد گرامی
جناب آقای شیهان مجید قربانی درگذشت برادر بزرگوارتان رابه شما و جامعه ورزشی تسلت عرض نموده ،هرچند که تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شمااز خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانیم .  


کیوکوشین کاراته شهرستان بوئین زهرا

Loading