بوئین زهرا دهکده کیوکوشین (استاد یوسف شیرزاد)

مسابقات کشوری پیشکسوتان کیوکوشین

مسابقات کیوکوشین ماتسوئی ایچی گکی جمعه 1392/8/15 برگزار میشود 

اسامی شرکت کنندگان شهرستان بوئین زهرا استان قزوین:  شیهان مجید قربانی

شیهان محمد علی مرادی

شیهان احمد زنده دل

شیهان احمد مرادی

سن سی مهدی فخریان

Loading